Informatie over gegevensbescherming

Privacybeleid ThermoExpert Deutschland GmbH vanaf 21 augustus 2021

 

1. naam en contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming

 

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op gegevensverwerking door:

ThermoExpert° Deutschland GmbH
Brookstieg 1
D-22145 Stapelfeld
Duitsland

 

2. het verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens en de aard en het doel van het gebruik ervan

a) Wanneer u de website bezoekt

Wanneer u onze website thermoexpert.de bezoekt, stuurt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder enige actie van uw kant geregistreerd en opgeslagen totdat deze automatisch wordt gewist:

 • IP-adres van de aanvragende computer,
 • Datum en tijd van toegang,
 • Naam en URL van het opgehaalde bestand,
 • Website vanwaar de toegang is gemaakt (referrer URL),
 • de gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.

 

We verwerken de bovengenoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een soepele verbinding met de website,
 • Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,
 • Evaluatie van systeemveiligheid en -stabiliteit en
 • voor verdere administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR.

Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de hierboven vermelde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens om conclusies te trekken over uw persoon.

We gebruiken ook cookies en analysediensten wanneer u onze website bezoekt. Meer gedetailleerde uitleg hierover vindt u in hoofdstuk 4 en 5 van dit privacybeleid.

b) Bij gebruik van ons contactformulier

Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via het formulier op de website.

We hebben een geldig e-mailadres nodig, zodat we weten wie de aanvraag heeft verzonden en erop kunnen reageren. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

Gegevensverwerking met als doel contact met ons op te nemen wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming.

De persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld voor het gebruik van het contactformulier worden verwijderd nadat uw vraag is afgehandeld.

 

3. openbaarmaking van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere doeleinden dan de hieronder genoemde.

We geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden,

wanneer:

 • u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 letter a GDPR,
 • de openbaarmaking volgens Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen en er geen reden is om dit aan te nemen,
 • dat u een hoger legitiem belang hebt bij het niet openbaar maken van uw gegevens,
 • in het geval er een wettelijke verplichting bestaat voor de openbaarmaking op grond van art. 6 lid 1 zin 1 lit. c GDPR, en
 • dit wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van contractuele relaties met u in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. B GDPR.

 

4. koekjes

Wij gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die automatisch door je browser worden aangemaakt en die op je eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan je eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

Er wordt informatie opgeslagen in de cookie die in elk geval resulteert in verband met het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat we directe kennis van uw identiteit krijgen.

Enerzijds dient het gebruik van cookies om het gebruik van onze website voor u aangenamer te maken. We gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al eerder afzonderlijke pagina's van onze website hebt bezocht.

Deze worden automatisch verwijderd nadat u onze site verlaat.

Daarnaast gebruiken we ook tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren, die gedurende een bepaalde periode op uw eindapparaat worden opgeslagen.

wordt herkend. Als u onze site opnieuw bezoekt om onze diensten te gebruiken, wordt automatisch herkend dat u ons al eerder hebt bezocht en welke gegevens en instellingen u hebt ingevoerd, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren (zie punt 5). Deze cookies stellen ons in staat om bij een volgend bezoek aan onze website automatisch te herkennen dat u onze website al eerder hebt bezocht. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd.

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn vereist voor de genoemde doeleinden om onze legitieme belangen en die van derden te beschermen in overeenstemming met art. 6 par. 1 zin 1 lit. f GDPR.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat er een nieuw cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan echter betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

 

5. analysetools

De hieronder genoemde en door ons gebruikte trackingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR. Met de gebruikte trackingmaatregelen willen we een op de behoeften afgestemd ontwerp en de voortdurende optimalisatie van onze website garanderen.

Anderzijds gebruiken we de trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze belangen zijn te beschouwen als legitiem in de zin van de bovengenoemde bepaling.

De respectieve gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn te vinden in de bijbehorende trackingtools.

 

a) 1&1 Webanalytics

Deze website maakt gebruik van 1&1 Web Analytics, een webanalysedienst van 1&1 AG (1&1). 1&1 Web Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.
De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door 1&1 opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 1&1 zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 1&1 kan deze informatie ook aan derden overdragen wanneer de wet dit vereist of wanneer dergelijke derden de informatie namens 1&1 verwerken. In geen geval zal 1&1 uw IP-adres associëren met andere gegevens van 1&1. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door 1&1 op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet.

Meer informatie is te vinden op:
hosting.1und1.de/help/data-protection/questions-about-your-11-product/webanalytics-faq/

 

b) Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van Google voor de gestandaardiseerde weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om teksten en fonts correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor krijgt Google de informatie dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f GDPR.

Als je browser geen webfonts ondersteunt, zal je computer een standaardlettertype gebruiken.

Google heeft zich onderworpen aan de Privacy Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten en is gecertificeerd. Dit betekent dat Google zich ertoe verplicht de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven. Je kunt meer informatie vinden in het volgende gelinkte item:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Informatie van de derde partij: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in het privacybeleid van Google: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

c) Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst van Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het nodig om je IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die we op de website hebben aangegeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Google heeft zich onderworpen aan de Privacy Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten en is gecertificeerd. Dit betekent dat Google zich ertoe verplicht de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven. Je kunt meer informatie vinden in het volgende gelinkte item: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

d) Hotjar

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om het aanbod en de ervaring op deze website te optimaliseren. De technologie van Hotjar geeft ons een beter inzicht in de ervaringen van onze gebruikers (bijv. hoeveel tijd gebruikers doorbrengen op welke pagina's, op welke links ze klikken, wat ze wel en niet leuk vinden, etc.) en dit helpt ons om ons aanbod af te stemmen op de feedback van onze gebruikers. Hotjar werkt met cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun eindapparaten, in het bijzonder het IP-adres van het apparaat (wordt alleen geregistreerd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm tijdens uw websitegebruik), schermgrootte, apparaattype (unieke apparaat-id's), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land), voorkeurstaal voor weergave van onze website. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om de gegevens die namens ons zijn verzameld te verkopen.

Voor meer informatie, zie de 'over Hotjar' sectie op Hotjar's hulppagina.

Adres:
Hotjar Ltd.
Dragonara Bedrijfscentrum
5e verdieping, Dragonara Road,
Paceville St Julian's STJ 3141
Malta

6. rechten van betrokkenen

Je hebt het recht:

 • om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met Art. 15 GDPR. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht om een klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens als deze niet door ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan;
 • in overeenstemming met art. 16 GDPR, onmiddellijk te verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • te verzoeken om het wissen van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met Art. 17 GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting uit te oefenen
 • en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims;
 • in overeenstemming met Art. 18 GDPR, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking
 • onwettig is, maar u zich verzet tegen het wissen ervan en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van Art. 21 GDPR;
 • in overeenstemming met art. 20 GDPR, om uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat of om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • in overeenstemming met Art. 7 para. 3 GDPR, om uw eenmaal aan ons gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Als gevolg daarvan mogen we de gegevensverwerking die op deze toestemming was gebaseerd in de toekomst niet langer voortzetten en heb je - in overeenstemming met Art. 77 GDPR - het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in uw gebruikelijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons advocatenkantoor.
 • 7. recht van bezwaar

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 21 GDPR, mits hiervoor redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen recht op bezwaar, dat door ons zal worden geïmplementeerd zonder een specifieke situatie te specificeren.

Als u gebruik wilt maken van uw recht op annulering of bezwaar, kunt u een e-mail sturen naar info@thermoexpert.de.

 

8. gegevensbeveiliging

We gebruiken de wijdverbreide SSL-methode (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund wanneer u onze website bezoekt. In de regel is dit 256-bits codering. Als uw browser geen 256-bits codering ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan 128-bits v3-technologie. U kunt herkennen of een afzonderlijke pagina van onze website gecodeerd wordt verzonden door de gesloten weergave van het sleutel- of slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.

We gebruiken ook geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen.

 

9. actualiteit en wijziging van deze gegevensbeschermingsverklaring

Dit privacybeleid is momenteel geldig en is gedateerd augustus 2021.

Het kan nodig zijn om dit privacybeleid aan te passen als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website en diensten of door wijzigingen in wettelijke of officiële vereisten. U kunt het huidige privacybeleid op elk gewenst moment bekijken en afdrukken op de website https://thermoexpert.de/datenschutz.